သင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို တိုးမြှင့်ပေးတယ်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သုံးစွဲသူများအတွက် တစ်နေရာတည်းမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။

သင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို တိုးမြှင့်ပေးတယ်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သုံးစွဲသူများအတွက် တစ်နေရာတည်းမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။

MoMoney Wallet ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်

Download MoMoney App on:

Get the App

Unlock Exclusive Features

Download MoMoney App on:

အလုပ်လုပ်ပုံ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ငွေပေးချေမှုများ၊ မိမိ၏ ဝန်ထမ်းများထံသို့ ငွေလွှဲခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ဝန်ထမ်းများမှလည်း MoMoney application ‌တွင် ငွေပေးချေမှုများ၊ ငွေသွင်း ငွေထုတ်၊ အခြားသော ဝယ်ယူမှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များနှင့် Merchant ဆိုင်များတွေ ငွေပေးချေမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

Customer
ဝယ်ယူအသုံးပြုသူ
အလုပ်ရှင်

ဝန်ထမ်း၏ တစ်လလျှင် ရရှိသော စုစုပေါင်းလစာ၏ ရာခိုင်နှုန်းပမာဏကိုသာ ပေးရပါတယ်။

အသုံးပြုသူ
ဝန်ထမ်း

မိမိ၏လစာကို MoMoney Wallet တွင် ရရှိနိုင်ပါတယ်။

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း
Merchant / Agent

ဝန်ထမ်းများ၏ လစာ၊ ပေးချေမှုများ၊ ဘေလ်ပေးဆောင်မှုများနှင့် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

MoMoney App

စတင်ရန်